Contact

Contactgegevens van de Stichting Klein Pompeï

Op 1 november 1988 werd de ‘Stichting tot het doen van goede werken Klein Pompeï’ opgericht.

Vanaf oprichting tot medio 2021 bestond het bestuur uit Margo Andriessen als secretaris, Lenus Kloosterboer als penningmeester en Erik Ader als voorzitter. Zij hielden de goede werken drieëndertig jaar gaande, gedurende welke periode er vier ton aan goede doelen is geschonken, terwijl het vermogen in reële termen in stand is gehouden.

Maar er is statutair een leeftijdsgrens voor de bestuurders vastgesteld en die is voor alle drie bereikt.
Het oude bestuur is ingenomen met het feit dat er een nieuw bestuur geformeerd kon worden dat deskundigheid inbrengt op het gebied van financiën, besturen, medische organisatie en ontwikkelingssamenwerking. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ‘Klein Pompeï’ met hen geheel toekomstbestendig is.

Per 1 juli 2021 namen Lambert Grijns als voorzitter, Marith Volp als secretaris en Gerard Vos als penningmeester het stokje over.

Het nieuwe adres van Klein Pompeï is:
Zeemanlaan 7, 2313 SV Leiden

Het fiscaal nummer van de stichting is 8127.93.699 en het KvK nummer is 41155439.

Het nummer van de bankrekening is NL02ABNA 041.57.03.239,  t.a.v. Stichting tot het Doen van Goede Werken Klein Pompeï, te Leiden.