Over

Over de Stichting Klein Pompeï

Klein Pompeï is een kleine goede doelenclub, die 25 jaar geleden is opgericht door een aantal oud-studenten van de Groningse Universiteit. De naam van de stichting komt voort uit de tijd dat de oprichters als studenten huisden in een woonlaag  beneden een bandenopslag. Een brand (die gelukkig nooit plaatsvond) zou het studentenhuis hebben overstroomd met lava en doen stollen tot een klein Pompeï.

Klein Pompeï richten zich op doelen in de derde wereld en in eigen land ( met name als het gaat om bedreigde dieren of monumenten). Giften en legaten uit de vriendenkring spekken het fonds. Er is alleen een bestuur en dat doet alles zelf. Geen bureau, geen medewerkers, geen vergoedingen aan bestuurders. Onkosten worden betaald uit eigen zak. Kortom, het bestuur gedraagt zich als zunige Grunnegers en daarom wordt het vermogen van de stichting ook niet aangetast, maar worden de opgebouwde rentes en dividenden weggeschonken. Daardoor kan Klein Pompeï blijven bestaan en goede werken blijven doen.