Jaarverslag

Jaarverslag van de Stichting Klein Pompeï

De beoordeling van de financiële administratie, alsmede het opstellen van de jaarrekening van de Stichting Klein Pompeï, is verricht door Belastica Administratie- en Belastingadviseurs, gevestigd in Voorhout en Leiden.

Klik en lees de Jaarcijfers 2021

Donatiebeleid van de Stichting

In 2021 werd het schenkingsbeleid over de afgelopen jaren geëvalueerd en werden enkele nieuwe bestedingsdoeln vastgesteld. In aansluiting op de doelstellingen uit de statuten richt de Stichting zich op de volgende thema’s:

  • Humanitaire noodsituaties in het Midden-Oosten
  • Overige vluchtelingenproblematiek
  • Gebouwen en landschappen in Noord- Nederland
  • Kleine, zorgvuldige, projecten in het kader van ontwikkelingshulp
  • Dierenbescherming

Een klein deel van het budget wordt gereserveerd voor noodhulp.